Witamy na stronie internetowej parafii p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej. Na stronie znajdują się informacje o parafii oraz o aktualnych wydarzeniach z życia prafafii. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony.

CZYTANIE DUCHOWNE

W I Niedzielę Adwentu pragnę zaproponować praktykę czytania duchownego. W krótkich słowach wyjaśnię, czym ono jest i jak należy je wykonywać. Zachęcam do tego, aby czas oczekiwania na narodzenie naszego Zbawiciela a także na Jego powtórne przyjście był wypełniony trwaniem w Bożej obecności i słuchaniem Słowa Pana.

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.”

Czytanie duchowne to czas zadedykowany lekturze pogłębiającej więź z Bogiem. Sprzyja mu cisza oraz odpowiednie, ulubione przez nas miejsce, w którym możemy oddać się całkowicie działaniu łaski Boga, poprzez czytanie Jego Słowa. Dzięki temu Pan wchodzi w nasze życie i w nasz sposób myślenia, a my oddajemy się nie tylko lekturze, ale również refleksji na temat czytanego tekstu. On działa w nas, nawet jeśli nie do końca go rozumiemy. Wyda w nas owoc, jeśli nie teraz, od razu, to w przyszłości. W ten sposób czytanie duchowne staje się pokarmem dla naszej duszy i wprowadza w pogłębienie życia Bożego w nas.

Do owocnego spotkania z Bogiem poprzez czytanie duchowne potrzeba, abyśmy zagospodarowali sobie konkretny czas w ciągu dnia, który pozwoli nam na spokojną lekturę, bez rozproszeń. We wspólnocie seminaryjnej czas tenwynosi 30 minut i jest podzielony na dwie części: pierwsza to czytanie Pisma Świętego przez 15 minut, a druga to lektura wybranej książki pogłębiającej wiarę. Na początku czytania możemy przywołać Matkę Bożą (modlitwa poniżej) i w tym czasie wyciszyć się, aby dobrze otworzyć się na Słowo Boże. Ogromne znaczenie ma wybór książki o tematyce religijnej, która – obok Pisma Świętego – staje się naszym codziennym duchowym pokarmem. 

Kl. Dawid DziedziejkoDziewico Matko, bądź przy mnie, jak byłaś bliska Apostołom w Wieczerniku, umacniaj i pogłębiaj w moim duchu pragnienie Boga. Ty, Dziewico Milczenia, strzeż mojego skupienia. Zatrzymaj ode mnie niepotrzebne fantazje, roztargnienia i zaniedbania. Niewiasto posłuszna, pomóż mi otworzyć serce, zanim otworzę księgę, tak aby stało się gościnnym domem dla Słowa. Niewyczerpana Księgo, Która dałaś światu do czytania wieczne Słowo Ojca. Prowadź mnie w lekturze świętego Tekstu, abym umiał znaleźć w każdym słowie jedyne Słowo, w którym Ojciec wyraża całkowicie samego siebie. Lustro odzwierciedlające doskonale Obraz Syna. Uproś mi łaskę życia, które będzie wiernym wyrazem tego, co czytam, medytuję, o co błagam i co kontempluję.

 

Przykładowe lektury:
W. Hünermann: Święty i diabeł”(o św. Janie Marii Vianney’u)„Ignisardens” (o św.Piusie X)
J. Dobraczyński:Cień Ojca”(o św. Józefie)        
Św. Jan Paweł II:   Dar i Tajemnica”
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus:„Dzieje duszy”
Bł. Rajmund z Kapui:   „Żywot św. Katarzyny ze Sieny”
Bł. Paweł Manna:   „Świętość to miłość”
Ks. T. Dajczer: „Rozważania o wierze” (wprowadzające w prawdy wiary)