Oprócz pomocy doraźnej w trudnych sytuacjach życiowych naszych mieszkańców, prowadzimy trzy akcje: Adwentowa Choinka Pomocy – przed Narodzeniem Pańskim, Post, Modlitwa i Jałmużna – przez Wielkanocą oraz Ołówek i Kredka – przełom sierpnia i września. Przez ostatnie dwa lata naszym mniej zamożnym Braciom i Siostrom świadczyliśmy pomoc ponad sto razy i dostarczyliśmy potrzebne artykuły na sumą pow. 10 000. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym stało się to możliwe.