IMIĘ I NAZWISKO

 FUNKCJA 

Rząsiny

Tomasz Piszczałka Ceremoniarz Honorowy
Przemysław Grodecki
Ceremoniarz Honorowy
Rafał Grodecki 
Lektor Honorowy
Piotr Deptuła Lektor Honorowy
Maciej Deptuła   Ceremoniarz
Dawid Dziedziejko Ceremoniarz
Damian Kamiński Kandydat na lektora
Grzegorz Kołcz  
   Ministrant Starszy
Paweł Hutyra 
  Ministrant
Tomasz Sokołowski
Ministrant
Marian Pukacki Ministrant
Władysław Pukacki
Ministrant
Hubert Kaczarewski
Ministrant

Ubocze

Grzegorz Baszak Lektor Honorowy
Rafał Wójcicki Lektor Honorowy
Marcin Siedlecki Lektor Honorowy
Piotr Hryniewiecki Ceremoniarz
Wojciech Trocewicz Lektor
Piotr Herdzik 
Ministrant Starszy
Bartłomiej Duda
Ministrant Starszy
Damian Mielniczyn Ministrant Starszy
Michał Juszkiewicz 
Ministrant Starszy
Dominik Kudła Ministrant Młodszy
Jakub Koćmierowski
Ministrant Młodszy
Maciej Baszak
Ministrant Młodszy

Wolbromów

Krystian Kryza Lektor
Kamil Sieradzki Ministrant
Tomasz Chodorski
Ministrant
Adrian Kryza 
Ministrant
Mateusz Chodorski Ministrant