POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE PO ROKU 1945:

- Ks. Tadeusz Edmund Żejmo, ur. 28.02.1937 r. w Białym Dworze. Święcenia otrzymał 24.6.1962 r. w Wałbrzychu.

-Ks. Marian Lewandowski, ur. 20.12.1942 r. w Nadybach Święcenia otrzymał 22 czerwca 1968 r. w Legnicy.

-Ks. Bolesław Boczan, ur. 8.08.1949 r. w Gryfowie Śląskim, święcenia otrzymał 25 maja 1974 r. we Wrocławiu. Zmarł 14.11.2011 r. we Wrocławiu, pochowany w Wilkowie k. Namysłowa.

OBECNIE W TRAKCIE FORMACJI SEMINARYJNEJ:

- kl. Dawid Dziedziejko, alumn IV roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Ukończył Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Rakowicach Wielkich. Pisze pracę magisterską z biblistyki.

Hobby: języki biblijne: hebrajski, aramejski, grecki, a także łaciński.

Kl. Dawid