V Niedziela w ciągu roku

1. Piąta Niedziela w ciągu roku gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy nas ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i wsłuchajmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w tym naszym świecie.

2. Kalendarz liturgiczny Kościoła:

Poniedziałek – św. Pawła Miki i Towarzysza, męczenników,

Środa –św. Hieronima Emilianiego

Piątek – św. Scholastyki, dziewicy

Sobota – Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

3. W sobotę 11 lutego obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Wspomnienie to łączy się z obchodami Światowego Dnia Chorych. W tym dniu na Mszy św. w Rząsinach o godz. 15.30, w Uboczu o godz. 17.00 – będzie udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych – osobom chorym, w podeszłym wieku itd. Proszę o pomoc w przywiezieniu chorych do Kościoła. Przypominam, że aby móc przyjąć ten sakrament należy być w stanie łaski uświęcającej!

4. Msze św. w tym tygodniu:

Rząsiny –środa i piątek godz. 17.00 oraz w sobotę o godz. 15.30

Ubocze –czwartek i sobota o godz. 17.00

5. Intencje Mszalne w zakładce intencje.

6. Bardzo dziękuję za posprzątanie i przygotowanie naszego Kościoła na dzisiejszą niedzielę. Dziękuję również za uporządkowanie po demontażu dekoracji świątecznych.

7. Dzisiaj na zakończenie Mszy św. odbędzie się wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia.

8. Rząsiny – Zaraz po zakończonej Mszy św. odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci klas I i II z naszej szkoły podstawowej.

 
9. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej.

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom wypraszamy wiele łask Bożych, a wszystkim życzę wszelkiego dobra i wiele mocy błogosławieństwa Bożego na ten nowy tydzień!

Ks. Proboszcz Paweł Opala