Ogłoszenia parafialne

1. Piąta niedziela w ciągu roku gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj karmiąc się prawdziwą miłością kazdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w objawienie zawarte w Piśmie Świętym i wschłuchajmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w tym naszym świecie. 

2. Kalendarz liturgiczny Kościoła:
- poniedziałek: św. Agaty, dziewicy i męczennicy,
- wtorek: św. męczenników Pawła Miki i towarzyszy,
- sobota: św. Scholastyki, dziewicy.

3. W niedzielę 11 lutego obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Wspomnienie to łączy się z obchodami światowego dnia chorych. W tym dniu na mszy św. w Wolbromowie o godz. 7:30, w Uboczu o godz. 9;00 i w Rząsinach o godzi. 12:00 będzie udzielony sakrament namaszczenia chorych i w podeszłym wieku. Proszę o pomoc w przywiezieniu chorych do kościoła. Przypominam, że aby móc przyjąć ten sakrament należy być w stanie łaski uświęcającej. 

4. Msze św. w tym tygodniu: 
- Rząsiny - poniedziałek godz. 14:00 (msza św. pogrzebowa), środa i piątek godz. 17:00
- Ubocze - czwartek i sobota godz. 17:00

5. Intencje mszalne w zakładce intencje. 

6. W sobotę 10 lutego w kościele w Uboczu o godz. 16:30 nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Zapraszam do wspólnej modlitwy. 

7. Bardzo dziękuje za posprzątanie i przygotowanie naszego kościoła na dzisiejszą niedzielę. Dziękuje również za uporządkowanie po demontazu dekoracji świątecznych. 

8. Dzisiaj na zakończenie mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom wypraszamy wiele łask Bożych, a wszystkim życzę wszelkiego dobra i wiele mocy błogosławieństwa Bożego na ten nowy tydzień. 

10. Ubocze: W sobotę 17 lutego zaraz po skończonej mszy św. ok. godz. 17:45 będzie spotkanie z rodzicami dzieci, które przygotowują się do I Komunii Świętej. Obecność rodziców na tym spoktaniu jest obowiązkowa. 

11. Rząsiny: w niedzizelę 18 lutego zaraz po skończonej mszy św. o godzinie 12:00 będzie spotkanie z rodzicami dzieciklasy II i III, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej. Obecność rodziców na tym spotkaniu jest obowiązkowa. 

 

Ksiądz proboszcz Paweł Opala