http://www.episkopat.pl
http://www.diecezja.legnica.pl
http://www.fronda.pl/
http://win.comunitacenacolo.it/index.asp?idlingua=9
http://legnica.gosc.pl
http://malygosc.pl
http://www.niedziela.pl/dzial/74
http://profeto.pl/radio.html

P
rzykładowe lektury:
W. Hünermann: „Święty i diabeł”(o św. Janie Marii Vianney’u)„Ignisardens” (o św.Piusie X)

J. Dobraczyński:„Cień Ojca”(o św. Józefie)        
Św. Jan Paweł II:   „Dar i Tajemnica”
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus:„Dzieje duszy”

Bł. Rajmund z Kapui:   „Żywot św. Katarzyny ze Sieny”
Bł. Paweł Manna:   „Świętość to miłość”
Ks. T. Dajczer: „Rozważania o wierze” (wprowadzające w prawdy wiary)