Ogłoszenia parafialne

1. Piąta niedziela w ciągu roku gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj karmiąc się prawdziwą miłością kazdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w objawienie zawarte w Piśmie Świętym i wschłuchajmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w tym naszym świecie. 

2. Kalendarz liturgiczny Kościoła:
- poniedziałek: św. Agaty, dziewicy i męczennicy,
- wtorek: św. męczenników Pawła Miki i towarzyszy,
- sobota: św. Scholastyki, dziewicy.

3. W niedzielę 11 lutego obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Wspomnienie to łączy się z obchodami światowego dnia chorych. W tym dniu na mszy św. w Wolbromowie o godz. 7:30, w Uboczu o godz. 9;00 i w Rząsinach o godzi. 12:00 będzie udzielony sakrament namaszczenia chorych i w podeszłym wieku. Proszę o pomoc w przywiezieniu chorych do kościoła. Przypominam, że aby móc przyjąć ten sakrament należy być w stanie łaski uświęcającej. 

4. Msze św. w tym tygodniu: 
- Rząsiny - poniedziałek godz. 14:00 (msza św. pogrzebowa), środa i piątek godz. 17:00
- Ubocze - czwartek i sobota godz. 17:00

5. Intencje mszalne w zakładce intencje. 

6. W sobotę 10 lutego w kościele w Uboczu o godz. 16:30 nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Zapraszam do wspólnej modlitwy. 

7. Bardzo dziękuje za posprzątanie i przygotowanie naszego kościoła na dzisiejszą niedzielę. Dziękuje również za uporządkowanie po demontazu dekoracji świątecznych. 

8. Dzisiaj na zakończenie mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom wypraszamy wiele łask Bożych, a wszystkim życzę wszelkiego dobra i wiele mocy błogosławieństwa Bożego na ten nowy tydzień. 

10. Ubocze: W sobotę 17 lutego zaraz po skończonej mszy św. ok. godz. 17:45 będzie spotkanie z rodzicami dzieci, które przygotowują się do I Komunii Świętej. Obecność rodziców na tym spoktaniu jest obowiązkowa. 

11. Rząsiny: w niedzizelę 18 lutego zaraz po skończonej mszy św. o godzinie 12:00 będzie spotkanie z rodzicami dzieciklasy II i III, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej. Obecność rodziców na tym spotkaniu jest obowiązkowa. 

 

Ksiądz proboszcz Paweł OpalaOgłoszenia parafialne

1. Przeżywamy dziś IV niedzielę w ciągu roku. 

2. W piątek 2.02.2024 obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej. Zgodnie z tradycją przynosimy do kościoła świece gromnice, aby jeszcze mocniej uzmysłowić sobie, że zgodnie ze słowami Symeona Chrystus jest światłem na oświecenie pogan. To święto jest przeżywane także jako Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Osoby konsekrowane, które przez śluby zakonne oddają się w sposób zupełny Panu Bogu, śa dla nas szczególnym światłem na drogach doczesności i zwiastunami przyszłego życia. Dlatego wspierajmy je naszą modlitwą, aby pozostały na zawsze wierne powołaniu, które realizują dla dobra całej wspólnoty Kościoła. Msze św. w tym dniu: Rząsiny g. 16:00, Ubocze g. 17:30.

3. W tym tygodniu mamy I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca. Odwiedzimy chorych z komunią i spowiedzią świętąw piątek od g. 8:30. Spowiedź św. z racji I piątku:
- Rząsiny od g. 15:15 do g. 16:00
- Ubocze od g. 17:15 do 17:30.

4. W sobotę 3.02.2024 w kościele w Uboczu o g. 16:15 nabożeństwo I sobót do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie zapraszam!

5. Niedziela 04.02 to I niedziela miesiąca. Na zakończenie każdej mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i koronak do Bożego Miłosierdzia. W tym dniu będzie też zmiana tajemnic żywego różańca. 

6. Msze św. w tym tygodniu:
- Rzasiny - środa g. 17:00, piątek g. 16:00
- Ubocze - czwartek g. 17:00, piątek g. 17:30 i sobota g. 17:00

7. Intencje mszalne w zakładce intencje. 

8. Bardzo dziękuje za posprzątanie i przygotowanie naszego kościoła na dzisiejsz niedzielę. 

9. Wszystkim solenizantom i jubitlaom wypraszamy wiele łask Bożyh a wszystkim życzę wiele mocy błogosławieńtwa Bożego na ten nowy tydzień !!!

Ksiądz proboszcz Paweł Opala